«

»

Nov
03

Uporaba tujk pri pisanju diplomske naloge

Če primerjamo izobraževanje v letih 1970 in 2011, takoj opazimo, da je danes uporaba angleških oziroma tujk v naši slovnici bistveno večja. Glavni krivec pa je po vsej verjetnosti tehnologija, ki nam omogoča mednarodno komuniciranje (internet).

Prav tako ne bi bilo slabo, če bi pazili, ko komuniciramo preko kratkih sporočil na mobilnem telefonu.
Na kulturo pisanja veliko vplivajo slovenski strokovni časopisi, letne publikacije …

Uporaba tujkŽal pa vsega gradiva ni v elektronski obliki in včasih težko poiščemo ustrezno strokovno besedo.
Ko študent zaključuje študij, se sooča z zbiranjem različnih podatkov in informacij s strokovnega področja. Najbolje se je seveda posvetovati z mentorjem, katero strokovno besedo uporabiti pri pisanju. V nekaterih primerih tudi na fakulteti vztrajajo pri tujki, čeprav je v slovenskem jeziku zapis bolj primeren

Primer iz prakse:
Gea College uporablja zapis Manager, čeprav je slovensko bolj pravilno Menedžer.

Kako pristopiti pri pisanju diplomske naloge?

Pri pisanju diplomske naloge imate na voljo 2 načina, ali najprej napišete nalogo in se ne obremenjujete s pravilnimi zapisi (to storite v sodelovanju z mentorjem in lektorjem) ali pa se v naprej pozanimate in pripravite.
Ravno zaradi takšnih težav, ki se vam lahko pojavijo, je potrebno na nekaterih fakultetah napisatu tudi dispoyizijo diplomske naloge.

Pri pisanju diplome pa se držite glavnega pravila, ki pravi, da v kolikor se odločite za eno strokovno besedo, potem jo uporabljajte skozi celotno nalogo. Velikokrat se zgodi, da npr. študent uporabi več različnih besed za diplomsko nalogo (diplomsko delo, diploma, diplomska naloga …).

Tudi če uporabite napačno besedo, jo boste z ukazom Ctrl+F (zamenjaj) lažje zamenjali s pravilno.