«

»

Jun
14

Prevod Povzetka Magistrske Naloge

Magistrska naloga je strokovno besedilo za katerega ste porabili veliko časa. Poskrbite, da bo tudi prevod povzetka sledil kakovosti naloge.

Prevajalci, ki se v našem podjetju ukvarjajo z prevajanjem so strokovnjaki svojega poklica. Angleščino in Nemščino nam prevajajo naravni govorci, ki poznajo ne le prevode besed v tuji jezik ampak tudi rabo jezika, frazemov …

Napake, ki jih študenti naredijo pri povzetku

Povzetek je besedilo, ki je pri magistrski nalogi dolgo od ene do dveh strani. Na prvo žogo bi večina rekla, da sta dve strani besedila nepomembni, vendar je naloga povzetka ključna. Na podlagi ustrezno napisanega povzetka bodo prihodnje generacije lahko preverile, kaj je v magistrski nalogi obravnavano in zakaj.

Prevajanje z različnimi splentimi orodji, kot je prevajanje Najdi ali Google Translator. Tovrstna orodja se namreč uporabljajo za prevajanje manj pomembnih besedil oziroma besedil, ki jih potrebujemo za lastno uporabo. Tako je, če želite prebrati neko besedilo, ki je v tujem jeziku, so orodja za prevajanje odlična. Vendar pa orodij nimogoče uporabljati za prevajanje povzetka.

Nekateri študenti se odločijo, da bodo poskusili prihraniti kakšen evro in prevedejo povzetek z orodjem, pri nas pa naročijo lektoriranje v tujem jeziku. V takem primeru zavrnemo izvedbo, saj se z lektoriranjem takšnih besedil ne ukvarjamo. Stranki pa predlagamo storitev prevajanja.
Prevod povzetka lahko naročite preko spletnega obrazca, elektronske pošte ali telefona. Naše podjetje je spletna agencija, ki opravlja storitve prevajanja preko spleta. Prevedeno besedilo vam pošljemo, po končani storitvi, po elektronski pošti.

V primeru naročila prevajanja je potrebno storitev poravnati po naročilu in pred prevzemom prevedenega besedila razen, če ste naročili tudi ostale storitve, ki spadajo v Paket Magistrske Naloge na Ključ.