«

»

Jun
24

Podiplomski Študij

V Sloveniji poznamo visokošolski študij, ki ga študenti opravljajo tako na državnih fakultetah, ki so članice ene od treh univerz ali pa na privatnih visokošolskih zavodih, ki jih je v zadnjem času vedno več.
Podiplomski Študij se praviloma zaključi z Magistrsko Nalogo ali pa Doktorsko Nalogo, če je študent vpisan na direkten doktorski študij. Naloga, ki jo mora študent izdelati v skladu z navodili, če želi uspešno zaključiti študij, mora biti z razliko od Diplomske Naloge, na višjem strokovnem nivoju.
Kakovostno in strokovno napisano besedilo magistrske naloge mora pred oddajo še v lektoriranje in prevod povzetka. Večina študentov pri magistrskem ali doktorskem študiju poseduje dovolj znanja o slovenskem jeziku, da lahko napišejo slovnično in slogovno kakovostno nalogo, ki pa jo mora kljub temu lektorirati zato usposobljen lektor.
Lektoriranje magistrske in doktorske naloge mora opraviti lektor, ki ima ustrezno izobrazbo. Kljub temu, da je ustrezna izobrazba za lektoriranje, diploma iz slovenskega jezika, velja v našem podjetju pravilo da lahko magistrske naloge lektorira le lektor z končanim magisterijem. Enako velja tudi za doktorske naloge, ki jih v našem podjetju lektorirajo doktorji slovenskega jezika.

Vsi študenti, ki se boste odločili za naročilo lektoriranja pri nas pa boste prejeli brezplačno potrdilo o lektoriranju in po potrebi tudi brezplačno fotokopijo diplome, magisterija ali doktorata lektorja.