«

»

Jun
14

Oblikovanje Magistrske Naloge

Vam je pisanje naloge predstavljalo težave? Imate dovolj programa Word? Se vam ne ljubi ukvarjati z oblikovanjem Magistrske Naloge?
Vsak študent mora po zaključenem pisanju magistrske naloge, le-to oblikovati po navodilih fakultete. Fakultete imajo zbrana navodila v knjižici, ki jo imenujemo Navodila za Pisanje Magistrske Naloge.

Kaj zajema Oblikovanje Magistrske Naloge?

Oblikovanje Magistrske Naloge zajema urejanje besedil z uporabo pravilnih pisav in njihovih velikosti. Definicija Slogov za naslove in podnaslove, številčenje, robovi, razmaki, zamiki … Prav tako pa vam v fazi oblikovanja uredimo kazala, tabele, slike, grafe, literaturo, vire …
Vse, kar se tiče oblikovanja magistrske naloge vam bomo pred vračilom naloge uredili.

Kdaj je potrebno Magistrsko Nalogo Oblikovati?

Naloga mora biti vedno oblikovana v skladu z navodili fakultete. Ali je potrebno nalogo oblikovati pred ali po lektoriranju? Lektoriranje besedila po svoji naravi ne posega v obliko, kar pomeni da ni bistveno ali oblikujete nalogo pred ali po lektoriranju. Je pa priporočljivo, da je pred oblikovanjem preveden povzetek. Tako bo tudi povzetek oblikovan v skladu z navodili.

Kako se naroči Oblikovanje?

Preprosto izpolnite spletni obrazec ali pa nam svojo magistrsko nalogo pošljite po elektronski pošti in poslali vam bomo nezavezujočo informativno ponudbo za oblikovanje. V primeru, da se s ponudbo strinjate jo preprosto potrdite z odgovorom na elektronsko sporočilo in zadeva je naročena.

Kdaj se plača Oblikovanje?

Plačilo mora biti v primeru, da ste naročili samo storitev oblikovanja opravljena pred vračilom besedila. Plačilo opravite preko elektronske banke ali pa z položnico na osnovi ponudbe, ki smo vam jo poslali v priponki.