«

»

Oct
27

Lektoriranje strokovnih besedil

Pristop pri lektoriranju strokovnih besedil

Strokovna besedila vključuje v osnovi veliko tujk za katere se je treba (s strokovnega vidika) odločiti ali so ustrezne ali ne. Znanje in zikušnje lektorja s strokovnega področja pri tem igrajo veliko vlogo, saj je možnost za napako veliko manjša, porabi pa se tudi manj časa za lektoriranje strokovnih besedil.

V primeru nejasnosti se lektor oziroma lektorica po potrebi posvetuje z naročnikom in odpravi nejasnosti. Za kakovost strokovnih besedil so v prvi vrsti odgovorni znanstveni inštituti, ki s svojim pristopom preko revij in ostalih publikacij poskrbijo za pravilno rabo besed.

Težave pri lektoriranju strokovnih besedil

Dejstvo je, da zaradi obsega strokovnih besedil ni mogoče poiskati lektorja, ki bi poznal vsa slovnično pravilna strokovna besedila na pamet, pomembno je, kako se rešujejo težave oziroma nejasnosti. Težavo lahko predstavlja tudi naročnik, ki kljub odličnem znanju lektorja vztraja pri svojem, kar je seveda občasno tudi prav, v tem primeru je naloga lektorja, da upošteva naročnika.

Primer napačne uporabe strokovne besede je tujka Manager, ki se večinoma uporavlja kar v angleškem jeziku. Pravilen slovenski zapis je menedžer.

Cena za lektoriranje strokovnih besedil

Cena ni bistveno višja kot za lektoriranje splošnega besedila, je pa upoštevano dodatno znanje in čas, ki se porabi pri lektoriranju strokovnih besedil. Ker je končna cena odvisna od števila znakov brez presledka je najbolje, da se pošlje povpraševanje na info@lpi.si in se pripne besedilo.

Vas zanimajo reference iz vašega strokovnega področja?

Ni problem, pišite nam preko e-pošte ali nas enostavno pokličite na 031/716-637, kjer vam bomo z veseljem odgovorili na vsa vprašanja in poskusili rešiti vašo težavo.